Produkter der understøtter læring

Læring er de processer, der gennem hele livet gør, at vi udvikler os og bliver dygtigere. Læring er individuel, og vi lærer alle sammen på forskellige måder, afhængigt af hvem vi er, og hvad vi skal lære. 

 

Fremtidens arbejdsmarked kræver, at man kan være kreativ og tænke i nye baner, kan formidle og kommunikere med hinanden, kan udvikle og indgå i samarbejde på flere måder. Man skal være opdateret på de nyeste teknologier samt evne de digitale hjælpemidler og arbejdsformer.

 

Et godt læringsmiljø skal understøtte udviklingen af netop disse elementer. Samtidig skal læringsmiljøet være fleksibelt og kunne tilpasses, så det passer bedst muligt til dét, der skal læres og den, der skal lære det.

Hos Roomy tror vi på, at kompetencer inden for kreativitet og innovation, formidling og kommunikation, samarbejde og arbejdsformer, teknologi og digitalisering er vigtige for at skabe det bedste lærings- og udviklingspotentiale. Disse kompetencer er grundsten i 21’st Century Skills og er nødvendige i et globaliseret og digitaliseret samfund i konstant forandring.

 

Roomy Learning_Formidling og Kommunikati

Formulere

Målrette

Pitche

Præsentere

Lytte

Formidling og Kommunikation

Formidling og kommunikation handler om at kunne kommunikere sine tanker og idéer klart både mundtligt, skriftligt og visuelt.

 

Hos Roomy er gode kommunikations- og formidlings-kompetencer at kunne formulere sig præcist, at vælge det bedst egnede medie for kommunikationen i forhold til indhold og målgruppe, at kunne spørge ind til andres mening, og at kommunikere på en overbevisende måde.

 

Roomy
DK-8722 Hedensted
+45 21 97 16 41
mail@roomy.dk
www.roomy.dk

© Copyright Roomy ApS 2018 - All rights reserved. Designed and powered by Roomy ApS.

  • linkedin
  • Facebook
  • Instagram