Produkter der understøtter læring

Læring er de processer, der gennem hele livet gør, at vi udvikler os og bliver dygtigere. Læring er individuel, og vi lærer alle sammen på forskellige måder, afhængigt af hvem vi er, og hvad vi skal lære. 

 

Fremtidens arbejdsmarked kræver, at man kan være kreativ og tænke i nye baner, kan formidle og kommunikere med hinanden, kan udvikle og indgå i samarbejde på flere måder. Man skal være opdateret på de nyeste teknologier samt evne de digitale hjælpemidler og arbejdsformer.

 

Et godt læringsmiljø skal understøtte udviklingen af netop disse elementer. Samtidig skal læringsmiljøet være fleksibelt og kunne tilpasses, så det passer bedst muligt til dét, der skal læres og den, der skal lære det.

Hos Roomy tror vi på, at kompetencer inden for kreativitet og innovation, formidling og kommunikation, samarbejde og arbejdsformer, teknologi og digitalisering er vigtige for at skabe det bedste lærings- og udviklingspotentiale. Disse kompetencer er grundsten i 21’st Century Skills og er nødvendige i et globaliseret og digitaliseret samfund i konstant forandring.

 

Roomy Learning_Samarbejde og Arbejdsform

Engagement

Handlemuligheder

Flow

Samskabelse

Fordybelse

Samarbejde og arbejdsformer

Samarbejde og arbejdsformer handler om at kunne problemløse kritisk og kreativt både i fællesskab og selvstændigt.

 

Samarbejde handler om at lære at arbejde sammen med et fælles mål for øje. I et samarbejde arbejder alle i en gruppe på at løse en fælles problemstilling og har fælles ansvar for at målet nås. Alle bidrager med idéer og løsningsforslag, spørgsmål og feedback. I et godt samarbejde værdsætter man hinandens styrker og bidrag.

 

Hos Roomy forstår vi samarbejde som en tilgang til - og en forudsætning for livslang læring. Vi tror på at samarbejde og dét at skabe ting sammen bidrager til trivsel og arbejdsglæde, der udgør en væsentlig faktor i et positivt læringsmiljø.

 

Arbejdsformer er de måder, man arbejder på, når man lærer. 

Hos Roomy lægger vi meget vægt på at skabe fleksible inventarløsninger, så det bliver let at veksle mellem forskellige arbejdsformer, f.eks. fra gruppearbejde til individuelt arbejde til fælles oplæg/fremlæggelse. Vi tror på, at muligheden for forskellige arbejdsformer i et læringsmiljø er udgangspunktet for den bedste læring, da den enkelte skal kunne arbejde sådan, som han/hun lærer og udvikler sig bedst – stående, siddende, alene og afskærmet, sammen med andre, med papir og blyant, foran computeren, osv.

 

Roomy
DK-8722 Hedensted
+45 21 97 16 41
mail@roomy.dk
www.roomy.dk

© Copyright Roomy ApS 2018 - All rights reserved. Designed and powered by Roomy ApS.

  • linkedin
  • Facebook
  • Instagram